เครื่องปั่นไฟสำหรับใช้งานทุกเมื่อเครื่องปั่นไฟ เครื่องปั่นไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  วิธีเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ  สำหรับมือใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นควรรู้ก่อนว่าเครื่องปั่นไฟคืออะไร? ถ้าเอากันง่ายก็คือเครื่องปั่นไฟที่คุณเติมน้ำมันลงไปมันจะกำเนิดกระแสไฟฟ้าให้คุณนำไปใช้นั่นเอง ซึ่งเครื่องปั่นไฟจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 3 อย่างคือ เครื่องยนต์ ไดร์ปั่นไฟ และชุดควบคุม เราสามารถแยกเครื่องปั่นไฟตามการใช้เชื้อเพลิงได้เป็น 2 ประเภทคือใช้เบนซินกับใช้ดีเซล โดยความแตกต่างระหว่างเครื่องที่ใช้เบนซินและดีเซลก็คือเครื่องเบนซินจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เสียงเบา แต่สื้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง และเครื่องดีเซลมีการบำรุงรักษาที่ง่าย ทน ประหยัดเชื้อเพลิง แต่มีเสียงดัง ขนาดใหญ่