คลังเก็บหมวดหมู่: การสร้างบ้าน

เสาเอ็นทับหลังสำหรับก่อผนังบ้านและอาคาร

เสาเอ็นทับหลังจะทำหน้าที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผนัง เสาเอ็นมีคุณสมบัติรับแรงได้ดี ทำให้ผนังมีความแข็งแรงและมั่นคง ไม่ล้มเอียง

มาตรฐานงานก่อสร้างผนังจำเป็นต้องมีเสาเอ็นและต้องทำจากเหล็กหนาอย่างดีเป็นโครงสร้างหลัก

Lintel

โครงสร้างของผนังและขอบประตูหน้าต่างจำเป็นต้องมีกรอบยึดด้วยเสาเอ็นเพราะวัสดุประเภทอื่นไม่มีความแข็งแรงเท่ากับทับหลังเสาเอ็นที่ทำจากเหล็ก

ผนังบ้านและอาคารที่จะมีความแข็งแรงและมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมสร้างและช่วยรับแรงของผนังเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องรอยร้าวและการรั่วซึมของผนังที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง